דומיין למכירה או שיתוף פעולה פרטים אצל עו"ד ציון בהלול 054-7799000 www.antiques.co.il