עריכת צוואה

הדרכים לצוות ע"פ חוק הירושה - צוואה בכתב יד , צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה, צוואות הדדיות, צוואה מוסרית

...  

התנגדות לצו קיום צוואה

הדרכים להתנגדות צו קיום צוואה - דוגמא איך צריכה להיות מוגשת לרשם לענייניי ירושה -הדוגמא היא למקרה ספציפי לצורך הגשה יש להיוועץ עם עו"ד

...  

צו קיום צוואה

הנחיות להגשת צו קיום צוואה .. איך מתי ולאן ? צוואה יכולה להיות בכתב , בע"פ, בפני רשות , בפני עדים .. על מנת להגיש בקשה יש לפעול לפי ההנחיות

...  

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

...  

הסכם ממון

בני זוג קובעים ביניהם הסדר רכושי מכוח הסכם ומסייגים בו את הילכת השיתוף. זכויות ונכסים שיהיו בגדר נכסי כל צד וצד במקרה של פרוד,

...  

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו,

...  

תביעה לפירוק שותפות

זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש פירוק שיתוף. פירוק שיתוף יכול להיעשות בדרכים הבאות: חלוקה בעין; מכירת המקרקעין; רישום בית משותף. בהסכמה

...  

צו ירושה

מוסד גמירת הדעת בדיני צוואות דורש מודעות של המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה, של המצווה על היקף רכושו ולמי הוא אמור להנחיל את רכושו

...  

התנגדות לצו ירושה

הדרכים להתנגדות צו קיום צוואה - דוגמא איך צריכה להיות מוגשת לרשם לענייניי ירושה -הדוגמא היא למקרה ספציפי לצורך הגשה יש להיוועץ עם עו"ד

...