מכירת נכס מקרקעין על ידי עורך דין


מכירת נכס על ידי עו"ד ולא על ידי מתווך יתרונות