צוואות -ירושות -עזבונות


עריכת צוואה

1 דקות קריאה
0 הערות

הדרכים לצוות ע"פ חוק הירושה - צוואה בכתב יד , צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה, צוואות הדדיות, צוואה מוסרית

קרא עוד  

התנגדות לצו קיום צוואה

3 דקות קריאה
0 הערות

הדרכים להתנגדות צו קיום צוואה - דוגמא איך צריכה להיות מוגשת לרשם לענייניי ירושה -הדוגמא היא למקרה ספציפי לצורך הגשה יש להיוועץ עם עו"ד

קרא עוד  

צו קיום צוואה

1 דקות קריאה
0 הערות

הנחיות להגשת צו קיום צוואה .. איך מתי ולאן ? צוואה יכולה להיות בכתב , בע"פ, בפני רשות , בפני עדים .. על מנת להגיש בקשה יש לפעול לפי ההנחיות

קרא עוד  

חוק הירושה, תשכ"ה-1965

16 דקות קריאה
0 הערות

במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

קרא עוד  

הסכם ממון

1 דקות קריאה
1 הערות

בני זוג קובעים ביניהם הסדר רכושי מכוח הסכם ומסייגים בו את הילכת השיתוף. זכויות ונכסים שיהיו בגדר נכסי כל צד וצד במקרה של פרוד,

קרא עוד  

ייפוי כוח מתמשך

1 דקות קריאה
0 הערות

יפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו,

קרא עוד  

תביעה לפירוק שותפות

1 דקות קריאה
2 הערות

זכותו של כל שותף במקרקעין לדרוש פירוק שיתוף. פירוק שיתוף יכול להיעשות בדרכים הבאות: חלוקה בעין; מכירת המקרקעין; רישום בית משותף. בהסכמה

קרא עוד  

צו ירושה

2 דקות קריאה
0 הערות

מוסד גמירת הדעת בדיני צוואות דורש מודעות של המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה, של המצווה על היקף רכושו ולמי הוא אמור להנחיל את רכושו

קרא עוד  

התנגדות לצו ירושה

2 דקות קריאה
0 הערות

הדרכים להתנגדות צו קיום צוואה - דוגמא איך צריכה להיות מוגשת לרשם לענייניי ירושה -הדוגמא היא למקרה ספציפי לצורך הגשה יש להיוועץ עם עו"ד

קרא עוד